I M I T A C I J E     O S T A L I H    A K V A T I Č N I H   O R G A N I Z A M A
   
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 

 

IMITACIJE: Jednodnevki  Tularaša   Kamenjarki   Riba  Kopnenih insekata   Ostalih organizama

                        Imitacije Gorana Grubića                  Imitacije Aleksandra Panića

  

           Pored tularaša, jednodnevki, kamenjarki i kopnenih insekata kojim se mogu javiti kraj reka masovno, pastrmkinu hranu veoma često sačinjavaju i organizmi koji ne pripadaju ovim grupama insekata ili uopšte nisu insekti. Njihova sezonska pojava u ribljem jelovniku upućuje na neophodnost posedovanja njihovih imitacija u mušičarskim kutijama pa ćemo najosnovnijim imitacijama gamarusa, vilinih konjica i velikih dvokrilaca posvetiti ovu stranu.

   

        Gamarus sa crvenim abdomenom (Red Spoted Shrimph - Neil Patterson) je odlična imitacija na svim tokovima koji u svojoj fauni dna imaju dovoljno gamarusa. I svojom idejom imitiranja i konstrukcijom to je veoma dobra imitacija a crvena tačka na abdomenu naglašava izged tih račića u periodu parenja. Kombinacija svetlucavosti leđnog dela i crvene boje daju joj odlične preduslove da u uslovima smanjene vidljivosti na dnu uspe da privuče pažnju riba.
Udica : model za gamaruse i lutke # 14 - 12 otežan olovnom žicom
Telo : maslinasti i crveni antron ili dlaka foke
Pokriv tela i rebra : sedefasti shimerflex i srebrna žica

      
          Resavski račić
 ( Goran Grubić) je imitacija nastala iz potrebe da se na jednostavan i čvrst način imitiraju gamarusi na rekama južnog i zapadnog Kučaja u kojima je gamarus preovlađujuća riblja hrana tokom većeg dela godine. Uprkos svojoj jednostavnosti bio je nezamenjiva imitacija na pomenutim i mnogim drugim kraškim rekama tokom dugog niza godina.
Udica  : model za larve ili gamaruse # 12 - 8, otežan.
Telo i rebra : grublja zečja dlaka i zlatna žica

    

       Bakarni gamarus (Copper Gammarus - G. Grubić-A.Panic ) je varijanta Resavskog račića vezana bakarnom žicom umesto osnovnog konca. Pored svetlucavosti bakra nije anemarljivo ni dodatno povećanje težine usled korišćenja ovog materijala.
Udica  : model za gamaruse # 14 - 10, otežan.
Telo : gruba dlaka zeca upredena izmedju dve niti bakra i porebrena istom žicom.

 


       Shimerflex Gammarus je imitacija gotovo identična sa prethodne dve. Bakarna žica i shimerflex folija obezbeđuju svetlucanje u dubini i time povećavaju lovnost imitacije. Kao i kod ostalih imitacija gamarusa najvažnije je dobro otežanje tela i vođenje po samom dnu.
Udica  : model za gamaruse # 14 - 10, otežan.
Telo :gruba zečja dlaka porebrena bakarnom žicom
Pokriv tela : sedefasta shimerflex folija

                     Crv iz reke San  Huan (San Juan Worm) nastao je kao potreba za imitiranjem ogromnih količina akvatičnih crva u rekama Arizone i Novog Meksika. U našim uslovima odlična je imitacija u vreme dok voda nosi velike larve Tipula, glista i sličnih organizama.
Udica : model za gamaruse # 12 - 8, neotežan
Telo : maslinasti ili crven ultra šenil, pričvršćen osnovnim koncem kod luka i ušica. Krejevi šenila se oblikuju približavanjem izvoru toplote (šibica, upaljač)


                 Serendipity je odlična mala imitacija lutaka dvokrilaca, tularaša pa i jednodnevki. Njeno mesto u vodjenju je u medjusloju vode za vreme masovnih rojenja pomenutih insekata.
Udica : model za gamaruse, neotežan # 16 - 12
Telo : upredene niti crvenog ili masliastog antrona
Rebra : srebrna žica
Grudi : vezana i kratko ošišana jelenska ili srneća dlaka

 


                    Crna trzalica (Black Buzzer - standardna engleska imitacija) je izvanredna imitacija za veće tokove i stajaćice koje naseljavaju velike populacije dvokrilaca. Rano proleće je vreme ove male ali značajne imitacije.
Udica : model za lutke ili gamaruse veličine 16 - 10
Telo i grudi : crn konac porebren sedefastom lametom
Krilni pupoljci : lakiran i položen narandžasti flos

 

                       Wuli Bager (Wooly Bugger - Russell Blessing) je jedna od najpoznatijih atraktor imitacija. Imitira mnoge organizme a medju njima su pijavice, punoglavci, manje ribe i veće nimfe ... Vođenje u trzajima je najproduktivnije u svim uslovima.
Udica : model za nimfe # 12 - 2, otežan olovnom žicom
Rep : isperci marabu pera u svim bojama
Telo : šenil svih boja gusto porebren velikim petlovim perom i jakom žicom. Vrlo često na ovu imitaciju se dodaju velike mesingane glave i radi otežanja i radi džig efekata koje takvo otežanje proizvodi pri kretanju

                  Braided But Damsel ( Gary Borger) je plivajuća imitacija vilinih konjica namenjena lovu na površini u jezerskim uslovima. Može biti vrlo produktivna u trenutcima kad populacija ovih insekata izazove pastrmke na hranjenje njima.
Udica : model za plivajuće mušice # 12 - 10
Telo : upredeni podvez prošaran tamnim markerom
Grudi : antron u boji tela
Krila : petlovo pero podeljeno u delta oblik
Pokriv grudi : maslinasti antron


                     Dyfryn Dady ( Derek Hoskin )je izuzetno plovna imitacija velikih Tipula neophodna u proleće i jesen kada ovi insekti znaju da iznenade masovnom pojavom i kada riba se riba vrlo selektivno hrani njima.
Udica : model za plivajuće mušice # 14 - 10
Telo : jelenska dlaka vezana metodom "isturenog tela"
Noge : člankovito vezani isperci fazanovog repnog pera
Krila : dva položena pera petla

   
   

                    Sve imitacije nalaze se u prodajnom programu mušičarske radionice PANICFLY