R E K E   B A L K A N A -  J E R M A
   
  
   Istorija mušičarenja
   
   
Tekstovi

   Reke

   Mušičarska
   entomologija

   Znakovi na vodi

   Imitacije

   Mušičarske radionice

   Prodaja
 
   O nama
 
   Linkovi
 
   Home
 
 

           Vicočica       Temštica     Jerma    Resava   Mlava            

 

            Reka Jerma nastaje od planinskih potoka sa severoistočnih padina planine Strešer na krajnjem jugoistoku Srbije. Nedugo nakon svog formiranja kao jak planinski potok prelazi na teritoriju Republike Bugarske kod sela Strezimirovci i svoj put nastavlja preko planinske visoravni poznate kao Trnsko polje. Tu dodatno prima nekoliko manjih pritoka i taj deo toka predstavlja i njenu važnu sabirnu oblast koja garantuje kontinuiran protok vode preko cele godine. Izostanak postojanja većih zagađivača uslov je koji obezbeđuje ovoj reci salmnonidni karakter na celom njenom toku. Pastrmka iz Jerme predstavlja spoj karakteristika dunavskog i egejskog soja jer je na teritoriji Bugarske vršeno nekoliko poribljavanja potočnom pastrmkom iz mrestilišta sa sliva reke Strume pa je tako veoma karakterističan soj ove ribe, koji kod nas još nastanjuje i sliv Božićke reke, dospeo i u Jermu.  Sa srpske strane desetak godina unazad, u Jermu se ubacuje mlađ pastrmke nastala u domaćim mrestilištima sa šarolokom ili nepoznatom genetskom strukturom pa se sa sigurnošću može reći da je originalnost genetskih karakteristika pastrmke iz ove reke narušena.

                   Jerma na teritoriju Srbije prelazi kod sela Petačinci i tu već predstavlja jaču planinsku reku. Neposredno pre ulaska iz pravca istoka prima reku Banjku koja je topla i nema salmonidni karakter ali Jerma sa svojim gusto obraslim i senovitim obalama i veoma niskom prosečnom temperaturom vode to uspeva da anulira pa je ovaj teren i središte salmonidnog regiona. Podno Petačinaca je i granica širenja mrene i skoblja a uzvodno se osim pastrmke, klena i potočne mrene sreću samo prateće riblje vrste salmonidnih tokova.

             Jerma teče pretežno krozu kanjonske doline i njen tok je pristupačan. Korito je mestimično kamenito a mestimično usečeno u rečne sedimente. Prosečna dubina je oko 1 metra a njen pad je na celom toku veoma ujednačen pa nema nekih velikih konfiguracijskih lomova. Od svog prelaska na teritoriju Srbije kod Petačinaca pa do uliva u Nišavu kod sela Gradište Jerma savladava visinsku razliku od 650 - 370 metara nadmorske visine ili oko 270 metara visine na 40 km  dužine toka. Ova relativno mala razlika u visini i nije neka karakteristika salmonidnih reka ali kroz bogatstvo pritoka kiseonikom i rastvorenim krečnjakom, Jerma obezbeđuje uslove za ogroman potencijal u ribljoj hrani i uslovima za nesmetan razvoj populacije potočnih pastrmki. Na svom toku Jerma savladava i jednu od najživopsnijih klisura u Srbiji, Odorovačko ždrelo, koja je označena kao mušičarski revir i svojom divljinom i bogatstvom pruža uslove za izuzetan sportski boravak na ovoj reci. U neposrednoj blizini nalazi se i Poganovski manastir koji već vekovima čini sklad sa okolnom prirodom i svojim sadržajima upotpunjuje bogate kulturno istorijske znamentosti donjeg toka Jerme.        

 Mušičarska karekteristika Jerme je neophodnost korišćenja pribora za lov nimfom jer je pastrmka gotovo tokom cele sezone okrenuta hrani sa dna reke. Bogatstvo vode rastvorenim krečnjakom uslovljava postojanje ogromne populacije gamarusa te je zaokupljena njima pastrmka orijentisana na hranjenje pri dnu. Savet  za sve ribolovce koji se na ovoj reci nadju prvi put je da nimfa Zečje uvo na veličini udice 10-12 predstavlja imitaciju kojom ćete u najvećem broju slučajeva uspeti da prinudite pastrmku na napad.

 

                                                    Pastrmka iz Jerme